BAB 46 – JURU AUDIT DALAM

 

BAB YANG KEEMPAT PULUH ENAM

JURU AUDIT DALAM

 

BAB 46 – JURU AUDIT DALAM

 

46.1        4B peringkat Kebangsaan, Negeri, Kawsan dan Cawanagn hendaklah melantik 2 orang Juru Audit Dalam yang bukan terdiri daripada ahli-ahli Jawatankuasa untuk memeriksa kira-kira masing-masing pada penghujung tiap-tiap bulan          dan mengemukakan laporan mereka kepada Jawatankuasa

 

46.2        Kedua-dua Juru Audit Dalam hendaklah membuat audit bersama-sama ke atas kira-kira dan mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan yang diedarkan oleh Bendahari pada peringkat masing-masing

 

46.3        Juru Audit Dalam berhak melihat dan memeriksa resit-resit, baucer-baucer dan    lain-lain surat keterangan yang perlu untuk menyempurnakan tugas-tugas mereka

 

46.4        Majlis Kerja Tertinggi berkuasa pada bila-bila masa menjalankan pemeriksaan     kira-kira wang dan harta 4B Negeri, Kawasan dan Cawangan. Kawasan berkuasa memeriksa kira-kira wang dan harta Cawangan.

 

46.5        Majlis Kerja Tertinggi berkuasa membuat sebarang peraturan yang berkenaan dengan kira-kira itu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: