BAB 48 – PERATURAN MESYUARAT

BAB YANG KEEMPAT PULUH LAPAN

PERATURAN MESYUARAT

 

BAB 48 – PERATURAN MESYUARAT

 

48.1        Majlis Kerja Tertinggi berkuasa membuat peraturan mesyuarat dengan syarat tidak bertentangan dengan mana-mana peruntukan di dalam Perlembagaan 4B

 

48.2        Peraturan mesyuarat 4B adalah disifatkan sebahagian daripada Perlembagaan ini dan mempunyai kuatkuasa sedemikian itu, setelah mendapat kelulusan oleh Pendaftar Pertubuhan.

 

48.3        Aturan peraturan mesyuarat 4B bolehlah dipinda atau dimansuhkan dengan satu ketetapan menurut kelebihan undi

 

48.4        Peraturan mesyuarat 4B hendaklah dipakai untuk mesyuarat-mesyuarat 4B di semua peringkat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: