BAB 49 – MEMINDA PERLEMBAGAAN

BAB YANG KEEMPAT PULUH SEMBILAN

MEMINDA PERLEMBAGAAN

 

BAB 49 – MEMINDA PERLEMBAGAAN

 

49.1        Perlembagaan ini atau sebarang bahagian daripadanya boleh dipinda atau dimansuhkan dengan ketetapan yang dipersetujukan oleh tidak kurang daripada   2/3 wakil-wakil yang hadir dalam Perhimpunan Agung dan hendaklah dikemukan kepada Pendaftar Pertubuhan dalam tempoh 28 hari dari tarikh keputusan meminda Perlembagaan itu untuk mendapat kebenarannya

 

49.2        Satu ketetapan hendak meminda atau memansuhkan Perlembagaan ini hedaklah dihantarkan kepada Setiausaha mengikut syarat di dalam peraturan mesyuarat 4B

 

49.3        Setiap pindaan akan berjalan kuatkuasanya mulai tarikh pindaan itu diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: